top of page

課程指南:面試升學

【 面試訓練 】
對象   準備考PN/ K1,小一,中一


目的   幫助孩子有充分的準備,並以輕鬆的心情去面試
          
與家長探討合適孩子的學校

內容   面試應有禮儀

           ✎ 應對技巧

           ✎ 應試能力訓練

【 陪伴孩子成長路 】
對象   2歲 至 11歲


目的   為家長在子女選校提供方向

內容   孩子能力分析

           ✎ 與家長面談 並探討可行方案

bottom of page