top of page

專業團隊

Dora.png

   Patrick Yen

patrickyen.png

Dora Yen

「家點愛」創辦人及

親職教育專家

「家點愛」創辦人及

營運總監

梁燕鳳.png

Avis Leung​

到場婚姻輔導顧問

DrLung2.png
esther.png

 Esther Lai

Dr. Li.png

Dr. Eria Li(PhD)

到場情緒教育顧問

到場職業治療師顧問

Dr. Lung(EdD)

到場家庭輔導顧問

mssharon.png

Ms. Sharon

到場兒科醫生顧問

Dr. Lau

Dr Lau.png

謝校長

謝校長png.png

 到場言語治療師顧問 

 到場顧問 

Ms. Veronica

veronica.png

業務主管

Queenie

Queenie3.png

高級導師

Claudia

導師

angela.png

Angela

導師

bottom of page