top of page

【4月份會員活動.母親節玻璃盆景工作坊】

⋯⋯⋯母親節玻璃盆景工作坊⋯⋯⋯

🔮立體的植物盆景佈置,所需工具材料簡單,加上最愛的迷你擺件,製作獨一無二又靚靚的玻璃盆景佈置,於母親節送禮或自用都好啱😉


Recent Posts
Archive
bottom of page