top of page

【學前班】主題活動︰味道好

學前班小朋友化身為小廚師,一齊挑戰整芝士粟米西多士。 一手一腳放好材料,再放入焗爐~ 唔~自己整係最好味!Yummy~


Recent Posts
Archive
bottom of page