top of page

【10月份會員專享.免費家長活動】

⋯⋯⋯🎀 親親蝴蝶酥 🎀⋯⋯⋯ 爸爸媽媽與小朋友一同製作美味蝴蝶酥💓 過程中,父母從旁協助,放手讓小朋友作出更多嘗試(製作、切酥皮),發揮創意(設計食物袋)👏🏻👏🏻👏🏻。


Recent Posts
Archive
bottom of page